Bättre arbetsmiljö för frisörer och stylister: strategier för implementering av god arbetsmiljö i småföretag

Sammanfattning

Frisörer och så kallade stylister (exempelvis nagelskulptörer) utsätts för mycket kemikalier i jobbet och drabbas ofta av allergier. De har också besvärliga arbetsställningar som orsakar belastningsbesvär. Samtidigt består branschen av ensam- och småföretagare med små möjligheter till effektivt arbetsmiljöarbete. Projektet tar fram en särskild webbplats och app som hjälper frisörer och stylister att förbättra sin arbetsmiljö.

Projektledare Per Fjellström
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30
Beviljat totalbelopp 3 213 000 kr
Diarienummer 160305

Syfte

Projektet ska ta fram metoder för att få frisörer och liknande yrkesgrupper att använda förebyggande arbetsmiljöåtgärder. De ska ske genom att forskarna tar fram kunskap om och exempel på sådana åtgärder vilka sprids via en webbplats och en app.

Genomförande

Projektet genomförs i samarbete med fackförbund samt arbetsgivar- och branschorganisationer. Först sammanställer de ansvariga för projektet kunskap om arbetsmiljörisker för frisörer och liknande yrken och tar fram information om hur riskerna kan minskas. Kunskaperna sprids via en webbplats och en gratisapp som skapas inom projektet. Information om webbplatsen och appen sprids via olika kanaler och medier.

Resultat

Projektet väntas bidra till att fler frisörer och företag inom branschen genomför åtgärder som förebygger arbetsskador och arbetssjukdomar, exempelvis allergier och belastningsskador. Det kan ge bättre arbetsrelaterad hälsa för frisörer och stylister. Dessutom ger projektet mer kunskap om hur man i allmänhet effektivt kan införa åtgärder och metoder för bättre arbetsmiljö i småföretag. Resultaten sprids via den webbplats och app som tas fram inom projektet. De sprids också via en särskild rapport som kommer finnas tillgänglig på webben samt genom vetenskaplig publicering.