Vidareutveckling av Svetsa Rätt

Sammanfattning

AFA Försäkring har tidigare finansierat utvecklingen av webbplatsen www.svetsaratt.se, som används i arbetsmiljöarbete på företag som arbetar med svetsning samt även inom svetsutbildning. Projektet förenklar webbplatsen, anpassar den för mobiler och utvecklar en särskild SvetsaRätt-app. Webbplatsen byggs dessutom ut med mer information som kan motverka arbetsskador.

Projektledare Per Fjellström
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Utbildning, Information
Tidsperiod 2017-01-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 2 798 000 kr
Diarienummer 160306

Syfte

Projektet ska utveckla och mobilanpassa en sajt för bättre arbetsmiljö vid svetsning. Målet är att öka användningen av webbplatsen och göra den till ett bättre stöd vid svetsutbildning och arbetsmiljöarbete för tillfälliga svetsplatser.

Genomförande

Projektet tar fram råd för svetsning vid tillfälliga arbetsplatser och information om olycksrisker med handhållna verktyg. Det görs genom litteraturstudier, arbetsplatsbesök samt intervjuer med chefer och svetsare som jobbat vid tillfälliga arbetsplatser. Information om riskerna med handhållna verktyg får forskarna från AFA Försäkrings skadedatabas. En workshop med svetsare, skyddsombud med flera anordnas också där deltagarna diskuterar arbetsmiljön vid svetsning.

Resultat

Webbplatsen Svetsa Rätt byggs ut, anpassas till mobiler och en mobilapp tas fram. Information om detta sprids via nyhetsbrev, tidningar, nätverk och arbetsmarknadens parter. Projektet väntas leda till att webbplatsen används mer.