Utveckling av ny målsökande behandling av prostatacancer

Sammanfattning

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Den gängse behandlingen i form av strålning eller operation kan leda till allvarliga biverkningar, sjukskrivning och depression. Projektet testar en alternativ behandling av prostatacancer. Studien är en fortsättning av ett tidigare forskningsprojekt som fått stöd från AFA Försäkring.

Projektledare Thomas Helleday
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2017-01-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 4 573 000 kr
Diarienummer 160298

Syfte

Projektet ska utveckla nya metoder att behandla prostatacancer med hjälp av så kallade PARP-inhibitatorer (en slags biologisk terapi som hämmar ett protein och är framgångsrik mot vissa typer av cancer) samt ta fram en ny metod när allvarlig prostatacancer inte svarar på konventionell behandling (med hjälp av så kallade MTH1-inhibitatorer).

Genomförande

Forskargruppen har tidigare sett att DNA-reparerande protein trycks ned efter vad som kallas kastrationsbehandling av prostatacancer. I detta sammanhang vill de undersöka effekten av medel som hämmar PARP, vars aktivitet ökar i prostatacancertumörer. Hämningen sker med hjälp av en substans som kallas olaparib, som redan används i behandling av annan cancer. Den andra delen av projektet är en läkemedelsprövning av substansen karonudib på patienter vars cancer motstår gängse behandling. Här mäts bland annat överlevnad och hur substansen påverkar PSA-värdet.

Resultat

Förhoppningsvis ger projektet nya kostnadseffektiva sätt att behandla prostatacancer. Forskarna förväntar sig att det blir få biverkningar av den substans som testas på patienter och att behandlingen kan ske i hemmet. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter och konferenser.