Vattenbaserad målarfärg, hud- och luftvägsexponering

Sammanfattning

Målare använder ofta vattenbaserade färger med allergiframkallande konserveringsmedel. De arbetar ibland i t-shirts och kortbyxor, vilket innebär att färg kommer på huden. Projektet undersöker om de konserveringsmedel som används (isothiazolioner, ISO) i vattenbaserad målarfärg orsakar eksem och luftvägsbesvär. Dessutom undersöker forskarna hur mycket sådana konserveringsmedel målare utsätts för.

Projektledare Anna Dahlman-Höglund
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2017-02-01 - 2022-01-31
Beviljat totalbelopp 4 017 000 kr
Diarienummer 160046

Syfte

Yrkesmålare använder nästan enbart vattenbaserad färg med allergiframkallande konserveringsmedel. Ny forskning visar att allergiska hudbesvär kan kopplas även till astma. Projektet mål är att förebygga såväl hud- som luftvägsbesvär hos målare.

Genomförande

Data samlas in genom provtagning på luft med instrument som målare bär med sig, genom provtagning av slipdamm samt enkäter. Enkäterna ställer bland annat frågor till målare om eksem, luftvägsbesvär, yrkeshistorik, rökvanor, astma med mera. En grupp elektriker, som har samma socioekonomiska bakgrund som målare men inte utsätts för färg i jobbet, bildar en kontrollgrupp. Förekomst av eksem och allergi mot isothiazolioner undersöks. Ett antal medverkande som uppgett långvariga hudbesvär utreds om de är allergiska mot ISO med hjälp av ett så kallat lapptest.

Resultat

Kunskaperna från studien kan användas för att förbättra riskbedömningar och arbetsmiljö samt minska målares yrkesrelaterade besvär. Då blir det färre målare som måste sluta i sitt yrke på grund av allergi. Studien kan också bli till nytta för andra yrkesgrupper, till exempel färgförsäljare. Resultaten sprids via rapporter, tidskrifter, hemsida och direkt till de medverkande företagen.