Arbetsplatsernas strategier för ett hållbart arbetsliv - attraktiva arbeten och anpassning av arbetet till anställdas arbetsförmåga

Sammanfattning

Det blir alltmer viktigt att anställda kan arbeta vidare även i hög ålder, inte minst på grund av att andelen äldre i befolkningen ökar. För det krävs en god arbetsmiljö och att arbetsplatsen är så pass attraktiv att de äldre vill fortsätta jobba. Projektet ska medverka till en ökning av den faktiska pensionsåldern, det vill säga att fler jobbar längre. Forskarna undersöker vilka strategier och metoder som behövs för det.

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Övrigt arbetsmiljö
Tidsperiod 2017-01-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 3 329 000 kr
Diarienummer 150552

Syfte

Projektet ska bidra till att den genomsnittliga åldern för utträde från arbetsmarknaden ökar. Målet är att förstå vilka metoder och strategier som behövs för det på olika slags arbetsplatser och inspirera till införandet av sådana metoder och tillvägagångssätt.

Genomförande

Forskargruppen söker upp arbetsplatser där man gjort arbetet attraktivt för äldre, haft arbetsväxling, skapat en god arbetsmiljö och genomfört nedtrappning av arbetet, det vill säga arbetsplatser med metoder för att arbeta till 65 års ålder och längre. Projektets referensgrupp, där bland annat arbetsmarknadens parter ingår, samt annonsering hjälper forskarna att hitta sådana arbetsplatser. Dessutom används information från Statistiska centralbyrån om arbetsplatser med många äldre. Tio goda exempel på arbetsplatser besöks och där intervjuar forskarna anställda, chefer, skyddsombud med flera. Resultaten diskuteras vid en avslutande workshop med bland annat företrädare för företagen i studien.

Resultat

Projektet lyfter fram goda exempel som ökar förståelsen för hur man kan få hållbart arbetsliv och inspirerar till detta. Resultaten publiceras i en särskild rapport och en vetenskaplig artikel. Dessutom sprids de goda exemplen via seminarier, pressmeddelanden och konferenser.