Hur ska cheferna hantera sin stress när allt brinner? En undersökning om arbetskomplexitet, stress och kognitiv känsloreglering i offentlig sektor

Sammanfattning

Projektet har undersökt hur ökade krav i jobbet påverkar stress hos chefer i offentlig sektor samt hur chefer hanterar krav och ökade svårigheter. Forskarna fann en rad samband mellan chefers stress samt exempelvis motstridiga krav och brist på stöd från organisationen. Resultaten kan användas i ledarskapsutbildningar. De kan också användas av företagshälsovården och HR-avdelningar när de stöttar chefer.

 

Projektledare Leif Denti
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2016-01-01 - 2017-04-30
Beviljat totalbelopp 760 000 kr
Diarienummer 150328

Syfte

Projektet skulle ta reda på hur ökade krav och ökad komplexitet i arbetet hänger samman med stress hos chefer i offentlig sektor. Forskarna skulle också undersöka hur chefer kan hantera stress och komplexitet i arbetet bättre.

Genomförande

Forskargruppen har tagit fram ett nytt mätinstrument som användes i projektet. Det visar hur chefer hanterar arbetskomplexitet och utmaningar. Mätinstrumentet togs fram efter en första pilotstudie där 40 läkare, sjuksköterskor med flera intervjuades.  Sedan testades det på 140 vårdanställda och utvecklades till det instrument som användes i projektet. 307 chefer och medarbetare svarade på forskarnas frågor. Cheferna på frågor om stress, stöd med mera och medarbetarna bland annat om ledarskapet. Resultaten analyserades med en särskild metod (Strukturell Ekvationsmodellering, SEM). 

Resultat

Studien ger kunskap om sambandet mellan arbetskomplexitet och stress. För hög arbetsbörda, motstridiga krav, hur de själva hanterar problem och så kallade emotionella stressorer hängde ihop med stress hos cheferna. Organisatoriskt stöd minskade deras stress. Om resultaten leder till åtgärder kan de bidra till att minska rörligheten bland chefer i offntlig sektor och öka rekryteringsmöjligheterna. De kan också bidra till bättre psykisk hälsa och bättre ledarskapsutbildningar som lär deltagarna att hantera stress. Forskarna samarbetar med bland andra Sveriges kommuner och landsting samt flera enskilda landsting för att få resultaten till nytta i arbetslivet. Projektet har resulterat i en populärvetenskaplig rapport och en vetenskaplig artikel.