Establishing Autologous CAR T Cell Therapy for B Cell Malignancy

Sammanfattning

Tidigare försök har visat lovande resultat med genterapi för patienter med lymfom och leukemi. Det handlar om att med hjälp av genteknik stimulera vissa celler i immunförsvaret, T-cellerna, som söker upp och dödar cancerceller. Projektet har testat metoden på cancerpatienter för att se hur väl den fungerar och dess eventuella biverkningar. Målet är en ny effektiv behandling för svenska patienter med lymfom och leukemi.

Projektledare Angelica Loskog
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2016-05-01 - 2018-04-30
Beviljat totalbelopp 4 600 000 kr
Diarienummer 150335

Syfte

Projektets övergripande syfte var att etablera så kallad CAR T-cellsterapi som behandling för leukemi och lymfom i Sverige.

Genomförande

T-celler är en typ av celler som hjälper till i immunförsvaret. Den typ som kallas CAR, Chimeric Antigen Receptor, är celler som har förmåga att söka upp och döda cancerceller. Tumörsjukdomar i blodet, lymfsystemet och benmärgen lämpar sig särskilt väl för denna slags behandling. Forskargruppen har fått tillstånd till så kallad klinisk prövning och femton patienter följs i upp till två år. Utöver den genetiska terapin för att förstärka CAR T-cellerna får patienterna bland annat cellgiftsläkemedel efter behov. Behandlingens effekt utvärderas bland annat med blodprov. Immunförsvarsaktivitet med mera övervakas också under studien.

Resultat

Studien bidrar till att etablera CAR T-cellsbehandling i Sverige. Den kan användas som grund för en större studie på patienter och på sikt även för att etablera den nya behandlingsmetoden. Resultaten sprids bland annat via vetenskaplig publicering.