Ny metod att styra målinriktad cancerbehandling med hjälp av prov på tumörceller från vanliga blodprover

Sammanfattning

Tumörceller innehåller mycket information som kan användas för att anpassa behandlingen till patienten och därmed göra den effektivare. Forskargruppen har tidigare utvecklat ett instrument för att fånga upp de få tumörceller som sprider sig med blodet, men sådana prover har kort hållbarhet. Informationen i cancercellerna - om mutationer exempelvis - kan användas för att målstyra behandlingen. Projektet tar fram en metod för att bevara cancerceller från blodprov så att man kan få viktig information ur dem i upp till tio dagar.

Projektledare Christer Ericsson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2016-01-18 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 1 996 000 kr
Diarienummer 150255

Syfte

Projektet ska hitta de bästa förutsättningarna för att hantera blodprover från cancersjuka så att man tidigt kan upptäcka cancerceller i blodet och ta del av detaljerad information om mutationer som kan göra behandlingen effektivare.

Genomförande

Olika lösningar med varierande styrka testas för att se hur väl lösningarna bevarar odlade cancerceller. Projektet undersöker också hur många sådana celler - en enda cell är målet - som krävs för att få ut den genetiska information som krävs för individuellt anpassad cancerbehandling. Målet är att hitta en fungerande metod för provtagning som gör cancerbehandlingar effektivare.

Resultat

Projektet väntas leda till en metod för att bevara blodprover så att cancerceller i dem kan analyseras genetiskt i upp till tio dagar. Proverna kan då användas för att avgöra vilken behandling som är bäst och om en behandling har effekt. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering, konferenser och populärvetenskapliga tidskrifter.