Ett nytt verktyg för objektiva mätningar av rubbningar i finmotoriska öga-hand rörelser: Clinical Kinematic Assessment Tool (C-KAT)

Sammanfattning

60 miljoner människor inom EU jobbar framför datorer. Det ger ofta synproblem, i synnerhet vid bildskärmsarbete. Ögontrötthet, värk, sveda, tillfällig närsynthet och värk i huvud, nacke/skuldror är vanligt. Nedsatt syn medför dessutom försämrad öga-hand koordination. Projektet undersökte sambandet mellan värk, syn och handrörelser.

Projektledare Hans Richter
Organisation Högskolan i Gävle
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2010-12-01 - 2012-12-01
Beviljat totalbelopp 1 686 000 kr
Diarienummer 090231

Syfte

Projektet skulle titta på rubbningar i finmotoriken mellan öga-hand koordinationen med hjälp av mjukvaran C-KAT (Clinical Kinematic Assessment Tool). Forskningsfrågorna var om synkrävande arbete på nära håll är en risk för värk i muskler och leder och om nedsatt syn stör handmotoriken.

Genomförande

I projektet skulle en portabel dator med mjukvaran C-KAT användas för en testgrupp som bestod av 35 friska personer med olika grader av besvär och 35 personer med synsvaghet samt besvär från muskler och leder. Bildskärmen placerades i försökspersonernas vardagliga arbetsmiljö, vilket gjorde att tester i laboratoriemiljö undveks. C-KAT har möjligheter till avancerad dataanalys och kan med mäta precisionen i finmotoriska öga-hand rörelser. Metoden hade dock vissa mätfel så projektet tog fram en egen mjukvara: E-KAT. Muskelaktivitet registrerades och ögonrörelser följdes hos dem som deltog i testet.

Resultat

Projektets yttersta syfte var att utveckla tester som kan leda till en bättre synergonomisk arbetsmiljö. Resultaten visar att öga-hand-koordinationen varierar med arbetsminneskapaciteten samt att minskad synförmåga hänger samman med minskad precision i handrörelserna. De sprids via vetenskaplig publicering samt muntligt via Nordiska ergonomisällskapet (NES) och Internaionella ergonomisällskapet (IEA).