Är magnetkameraundersökningar säkra med avseende på DNA integritet?

Sammanfattning

Inom vården genomförs ofta undersökningar med magnetresonanskamera (MR). Tekniken har ansetts säkrare än traditionell röntgen, men forskare har sett att så kallade mikrokärnor kan uppstå hos dem som utsätts för MR, vilket ökar risken för tumörer. Nya personalgrupper utsätts för MR genom att man exempelvis börjar genomföra operationer under MR. Projektet undersöker risken med MR-undersökningar genom blodprover och studier av celler i provrör.

Projektledare Jonna Wilén
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2010-08-01 - 2012-03-31
Beviljat totalbelopp 550 000 kr
Diarienummer 090259

Syfte

Projektets mål är att undersöka om MR-undersökningar har så kallade genotoxiska egenskaper, det vill säga om de kan skada DNA, och därmed innebär en risk.

Genomförande

Blodprov studeras från tio friska försökspersoner som genomför en MR-undersökning med höga doser. Dessutom undersöks celler i provrör som utsätts för magnetsresonans.

Resultat

Studien väntas ge svar på om undersökningar med magnetsresonanskamera kan ge skador på DNA, framför allt i form av fler så kallade mikrokärnor. Om det finns en effekt kommer även studier att genomföras av vilka doser som kan vara skadliga. 

Resultaten presenteras i vetenskapliga tidskrifter och via konferenser. Dessutom informerar projektet Arbetsmiljöverket och Strålskyddsmyndigheten. På sikt kan resultatet ingå i säkerhetsutbildningar för personal som arbetar med MR.