Webbplats med utbildning om bra arbetsmiljö vid svetsning

Sammanfattning

Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när man utbildar och informerar om svetsning. Arbetet kan vara riskabelt på många sätt, från ögonskador och buller till besvärliga arbetsställningar och elektromagnetiska fält. Projektet skapar en webbaserad utbildning för bra arbetsteknik och utrustning.
 

Projektledare Per Fjellström
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Utbildning, Information
Tidsperiod 2010-01-15 - 2012-12-31
Beviljat totalbelopp 2 580 000 kr
Diarienummer 090147

Syfte

Projektet ska göra svetsningsarbete säkrare genom att skapa en utbildning på webben om arbetsteknik och utrustning. Den kan användas på arbetsplatser, i skolor och av försäljare av svetsutrustning.

Genomförande

Projektet börjar med att skapa webbsidor för utbildning av bland andra svetsare. I en andra fas sprids utbildningsmaterialet som utvecklas i samråd med med dem som medverkar i själva spridningen. I en sista del utvärderas utbildningen, framför allt huruvida den förändrat attityder och beteenden hos dem som arbetar med svetsning.

Resultat

Projektet förväntas ge bättre kunskaper om arbetsmiljöfaktorer vid svetsning och hur man arbetar säkert som svetsare. Försäljare av utrustning får bättre arbetsmiljökunskaper och kan därmed ge bättre råd till kunder. Arbetsmiljörutinerna vid svetsning förväntas bli bättre när fler känner till vad som krävs för en säker arbetsmiljö. Utvärderingen av hur utbildningen fungerar kan ge värdefulla kunskaper inför liknande projekt i framtiden.

Kommunikationskanalerna består av företag som säljer svetsutrustning, utbildning av svetsare samt arbetsmarknadens parter. Dessutom presenteras projektet vid mässor, konferenser och träffar för skyddsombud. Webbplatsen placeras preliminärt hos Svetskommissionen, som ansvarar för uppdateringar och framtida ändringar.