Hur gör man egentligen? Webbinformation för rätt användning av andningsskydd

Sammanfattning

Tidigare studier som fått stöd av AFA Försäkring visar att de som använder andningsskydd och sanerar asbest inte följer instruktioner och använder skydden på rätt sätt. Projektet förbättrar användningen av andningsskydd och göra asbestsanering säkrare genom en anpassad utbildning på webben som är tillgänglig för alla.

Projektledare Per Fjellström
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Utbildning, Information
Tidsperiod 2010-01-15 - 2012-12-31
Beviljat totalbelopp 1 000 000 kr
Diarienummer 090146

Syfte

Projektets mål är att asbestarbete ska utföras säkert och att rätt andningsskydd ska användas, på rätt sätt, vid asbestsanering och andra arbeten som kräver andningsskydd.

Genomförande

Projektet vänder sig till asbestsanerare, svetsare, byggnadsarbetare med flera. Projektet utgår från att utbildning i form av visuell information om konkreta arbetssituationer är effektivare än abstrakt text. Webbsidorna utvecklas i samarbete med tillverkare av andningsskydd och uppdateras när nya skydd kommer ut på marknaden.Projektet startar med att ta fram webbutbildningar för säker asbestsanering och användning av andningsskydd. Sedan sprids informationen om webbutbildningarna så att de används.

Webbsidorna utvecklas även i samarbete med dem som har hand om asbestsanerings- och andningsskyddsutbildning. Utöver videofilmer med instruktioner och råd finns handledarmaterial, checklista för arbetsgivare och länkar till andra webbsidor på webbplatsen. Projektet avslutas med en utvärdering av utbildningen och om den förbättrat kunskaper och beteende hos dem som arbetar med asbest och andningsskydd.

Resultat

Webbutbildningen och informationen väntas ge dem som arbetar med asbest bättre kunskaper i säker asbesthantering. Att kunskaperna görs lättillgängliga på webben blir också till nytta för arbetsgivare, utbildare, företagshälsovård med flera.

Andra som använder andningsskydd när de arbetar väntas också få bättre kunskap om hur skydden används, vilket är bra för deras hälsa. Även här har företag, utbildare, Arbetsmiljöverket med flera nytta av den lättillgängliga informationen. Utvärderingen väntas visa hur effektiv sådan webbutbildning är, hur man når ut med den och hur man lyckas med den.