Molekylära studier av malignt mesoteliom med syfte att utveckla diagnostik och möjliggöra bättre behandlingsmodaliteter

Sammanfattning

Malignt mesoteliom är en cancerform som oftast beror på asbest och har dålig prognos. Tumören växer vid hjärtat, lungorna eller magen och få drabbade överlever längre än ett år. I ett tidigt skede kan tumören behandlas, men den upptäcks ofta för sent. Projektet har letat efter och tagit fram metoder för att tidigt upptäcka sjukdomen och kontrollera utsatta yrkesgrupper.
 

Projektledare Anders Hjerpe
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2010-01-01 - 2012-12-31
Beviljat totalbelopp 2 446 200 kr
Diarienummer 090086

Syfte

Forskarna skulle studera mesoteliomcellers uppbyggnad för att hitta tumörmarkörer som gör att man kan avgöra om en person drabbats av sjukdomen eller ej, via exempelvis ett blodprov. Målet var bättre möjligheter att behandla cancersjukdomen.

Genomförande

Projektgruppen har hittat så kallade nyckelmolekyler hos malignt mesoteliom och några av dem testades under projektet. Projektgruppen undersökte också om vävnadsprov, som används vid diagnos av tumörformen, kan göras på ett annat sätt för att få säkrare resultat. Tumörcellerna analyserades för att ta fram individuellt anpassad behandling, efter hur pass känslig för cellgifter tumören är. Dessutom undersökte projektgruppen om tumörer av mesoteliom-typ har så instabil arvsmassa att de är åtkomliga för speciell behandling.

Resultat

Resultaten bidrar till möjligheterna att diagnosticera mesoteliom så pass tidigt att sjukdomen kan bli behandlingsbar och kan leda till ett test som beskriver vilken typ av cellgifter som bäst hjälper den som insjuknat, utifrån känsligheten hos dennes tumör. Studien visade att en viss markör-modell fungerade väl för diagnos, även med blodprov. Forskarna hittade också en markör som visade på lungcancer och uteslöt meseteliom. Forskarna ska gå vidare med en klinisk studie av hur bäst behandling ska kunna bestämmas med hjälp av tester. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, möten samt samarbetspartners inom sjukvården.