Stenindustrins framtida arbetsmiljö med fokusering på vibrationer

Sammanfattning

Projektet bygger på en förstudie som fått stöd från AFA Försäkring. Förstudien visade att det behövs nytänkande och ny teknik för att förbättra den bristande arbetsmiljön inom stenindustrin. Projektet bygger och testar särskilda maskinmodeller för att bland annat minska vibrationerna, som är ett av de största arbetsmiljöproblemen i branschen. 

Projektledare Hans Lindell
Organisation Bra Utvecklingspartner
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2009-04-30 - 2012-05-30
Beviljat totalbelopp 3 200 000 kr
Diarienummer 080077

Syfte

Projektet ska bygga prototyper för fyra olika maskintyper som skapar arbetsmiljöproblem i stenindustrin. Resultatet ska användas som underlag när nya maskiner tillverkas och nya metoder används. Målet är maskiner som har upp till 80 procent lägre vibrationer, effektivare dammupptagning, lägre ljud, bättre ergonomi och samtidigt hög tillförlitlighet.

Genomförande

Genom mätningar och datorsimuleringar har projektet tagit fram förslag på vibrationsdämpare i form av vibrationsisolering och så kallad motfasmassa. Projektet har tagit fram en maskinmodell för att utvärdera positioner för handtag och en prototyp för att undersöka hur slagstyrkan kan behållas med lägre vibrationer. Maskinerna utvecklas av projektet så att de kan användas i vardagligt stenarbete och i de arbetsmoment som förekommer där. En prototyp för arbetsmiljövänligare borrmaskin tas också fram av projektet.

Resultat

Försöken med trämodellen för test av handtagsplaceringar visade att det är viktigt med maskiner som tillåter användarna att placera handtagen som det passar dem bäst. Test av den andra maskinprototypen, för minskade vibrationer, visade att den har lika stor slagstyrka som dagens maskiner, men enbart hälften så mycket vibrationer.

Nya hjälpmedel ska prövas för att ytterligare dämpa vibrationer, ljudnivå och damm. De projektansvariga har gjort patentsökningar som visar att det finns en del patent på liknande maskiner, men att de inte blivit tillverkade produkter och i många fall har patenten löpt ut.