Karaktärisering av skyddande immunsvar och utveckling av immun-terapi mot åderförkalkning

Sammanfattning

Åderförkalkning, ateroskleros, är vanligt och kan leda till allvarlig hjärtkärlsjukdom: Det är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Kolesterol i form av lipoprotein, LDL, lagras i blodkärlens väggar och det blir en inflammation där immunförsvaret reagerar mot det placket i kärlen. Projektet har undersökt vilka immunsvar som skyddar, tagit fram fram metoder för att testa vilka patienter som har ett sådant immunsvar och undersökt hur ett vaccin som minskat åderförkalkning hos djur kan skydda. Målet är nya läkemedel som kan förebygga hjärtinfarkt och stroke utöver dem som redan finns, som främst handlar om att sänka blodtryck och skadliga blodfettnivåer.

Projektledare Jan Nilsson
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2015-07-01 - 2018-06-30
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 150065

Syfte

Projektet skulle undersöka de mekanismer som är inblandade när det gäller inflammation och immunsvar för inlagring av LDL i blodkärlen, det vill säga åderförkalkning. Utifrån den kunskapen skulle forskarna försöka ta fram nya sätt att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdom. Dessutom var målet med projektet att hitta så kallade markörer, kroppsliga ingenkänningstecken, på att personer behöver en sådan behandling.

Genomförande

Hur immunförsvaret reagerar på skadligt blodfett som fastnat på blodkärlsväggarna undersöktes med hjälp av prover från en omfattande biobank. Dessutom undersöktes immunologiska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom med hjälp av data från flera stora studier, bland annat The Malmö Diet and Cancer study, MDL, där 30.000 personer ingår. Slutligen studerade forskarna effekten av vaccin som påverkar immunsvaret vid åderförkalkning. Det gjordes både i laboratorium och i djurförsök.

Resultat

Forskarna undersökte så kallat vaccin som ger upphov till antikroppar mot skadligt blodfett som oxiderat. Försöken visade lovande resultat på djur. Försöken visade också att personer med få sådana antikroppar löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Forskarna samarbetar med läkemedelsbolag för att ta fram läkemedel som bygger på dessa principer. Resultaten sprids bland annat via publicering i vetenskapliga tidskrifter och annan media.