KemiRisk, ett småföretagsanpassat webbverktyg för bedömning av kemiska arbetsmiljörisker?

Sammanfattning

I arbetsmiljöarbetet är det viktigt med riskbedömningar och Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker kräver att sådana genomförs. För småföretag kan det vara svårt att göra dem. Projektet utvecklade och testade en interaktiv riskbedömning kallad KemiRisk. Målet var ett väl fungerande verktyg för småföretagare som riskbedömer kemiska ämnen.

 

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2015-06-01 - 2019-05-31
Beviljat totalbelopp 1 875 000 kr
Diarienummer 150167

Syfte

Projektets mål var att utveckla KemiRisk till ett interaktivt webbverktyg för riskbedömning av kemiska arbetsmiljörisker som fungerar väl för småföretag. Dessutom skulle projektet ta reda på hur småföretagare ser på sådana verktyg och undersöka om de ger en korrekt bedömning av riskerna.

Genomförande

En skriftlig prototyp för KemiRisk har tagits fram i ett tidigare projekt. Den lades in i ett interaktivt webbverktyg där man får enkla följdfrågor och svaren läggs ihop till en samlad riskbedömning. Till frågorna hör hjälptexter. Cirka 20 mindre företag testade verktyget, vilket även SYMF (Arbetsmiljöingenjörernas och yrkeshygienikernas förening) gjorde. Företagen uppmanades att använda verktyget i sitt arbetsmiljöarbete under 4-6 månader. Intervjuer med kontaktpersoner och skyddsombud genomfördes före och efter testperioden. Dessutom besökte forskarna företagen som använde verktyget och jämförde riskbedömningarna med de som experter gör. Slutligen justerades och ändrades verktyget efter de synpunkter som kom in. Tanken är att det färdiga verktyget ska finnas i Prevents Kemiguide.

Resultat

Projektet har lett till ett väl fungerande verktyg för småföretags arbete med kemirisker samt kunskap om hur mindre företag ser på sådana verktyg. Resultaten sprids via Prevent, branschföreningar och andra organisationer.