Nya metoder för kostnadseffektiv, snabb och patientvänlig handläggning av bröst- och prostatacancer

Sammanfattning

Bröst- och prostatacancer drabbar många svenskar varje år. För patienterna innebär diagnosen ofta kirurgisk behandling med komplicerade biverkningar och långtidssjukskrivningar. Det finns ett stort behov av en mer skonsam och effektiv behandling av dessa sjukdomar.

Tidig upptäckt och diagnos skulle dessutom leda till att fler botas. För detta krävs bättre rutiner, bland annat en standardiserad teknik för vävnadsprovtagning. Projektet har utvecklat nya metoder för samtidig diagnos och terapi vid bröst- eller prostataförändringar och börjat testa dem på patienter. Framför allt har projektet koncentrerat sig på skonsam målsökande värmebehandling av tumörer.

Projektledare Hans Wiksell
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2008-01-01 - 2013-12-31
Beviljat totalbelopp 3 958 000 kr
Diarienummer 080004

Syfte

Syftet med studien var att förbättra handläggning av patienter med bröst- eller prostatacancer genom att kunna erbjuda diagnos och terapi vid samma tillfälle. Målet var också en tidig upptäckt av sjukdomarna och en skonsammare behandling. Projektet har bedrivit forskning kring teknik och metoder som gör detta möjligt.

Genomförande

Projektet innefattade utveckling av så kallad PRFA-teknik (värmebehandling) samt utveckling av en metod som ska göra så kallad grovnålsbiopsi (provtagning med en grov nål) mer skonsam.
Forskning kring PRFA-tekniken prioriterades. Värmebehandlingen kräver ingen operationssal, ger få biverkningar och innebär att patienten slipper operation. Endast lokalbedövning behövs.

Terapitekniken testades på patienter i klinisk verksamhet och forskarna tog fram en teknisk prototyp för behandlingen. Projektet genomfördes i olika delsteg med datainsamling, test av metoder och klinisk utvärdering.

Resultat

Projektet väntas på sikt leda till bättre handläggningsmetoder vid bröst- och prostatacancer.
Snabbare och mer skonsam diagnos och behandling leder bland annat till kortare sjukskrivningstid, lägre kostnader och minskad oro för patienten. De småskaliga studierna inom projektet visade att värmebehandling kan användas för små brösttumörer med få biverkningar. Tester ett halvår efter behandling visade på långtidseffekt. Forskarna går vidare för att genomföra större och mer långvariga studier av metoden. De arbetar också med att utveckla den apparat som används för värmebehandlingen, som är på prototypstadiet.

Resultaten har spritts via tidningar, teve och radio. De sprids också genom vetenskaplig publicering.