Ljudpiloterna - ett Utbildnings och forskningsprojekt om hörsel och ljud i skolan.

Sammanfattning

Hörselskador och tinnitus är ett växande problem även bland mindre barn. AMMOT, Artister och musiker mot tinnitus, har tillsammans med forskare och andra experter tagit fram pedagogiska föreställningar och utbildningsmaterial om hörsel och ljud åt förskolan. De har rest runt på skolor med musikteaterföreställning, utställningar och workshops för barnen. Över 20.000 barn har fått lära sig om ljud och hörsel i projektets regi och projektet har bland annat nominerats till Kunskapspriset.
 

Projektledare Maria Blom Cocke
Organisation AMMOT, Artister och Musiker Mot Tinnitus
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-10-01 - 2012-12-31
Beviljat totalbelopp 4 347 392 kr
Diarienummer 070141

Syfte

Projektet ville lära barn mer om ljud och hörsel. Syftet var att producera och resa runt på skolor med en musikteaterföreställning och pedagogiska övningar för barnen. Dessutom skulle utbildnings- och informationsmaterial produceras av projektet. Syftet var också att hjälpa de forskare som följer med på skolturnén och forska kring barn och hörsel och att få möjlighet att testa barnens hörsel och ställa frågor om tinnitus.

Genomförande 

Projektet, som kallade sig Ljudhjältarna under skolturnén, var en dag på varje skola. Barnen fick se en musikteaterföreställning om ljud och lyssnande samt delta i övningar på olika stationer. Stationerna innehöll bland annat ett tyst rum, ljudmemory och musikverkstad. Slutligen blev barnen certifierade Ljudhjältar och fick bland annat hörselproppar och ett ljudhjältekort. Skolbesöket innehöll också en forskardel där forskarna ställde frågor och gjorde hörseltester på skolbarn.

Resultat

21.600 barn och 1.800 pedagoger på 180 skolor har tagit del av projektet och föreställning/workshops/utställning. Projektet har också producerat en hemsida, en utbildningsserie till utbildningsradion, UR, samt informationsmaterial med fakta om barn och hörsel, tips på bättre ljudmiljö och förslag på röstövningar. Skolorna som fick besök utvärderade det via mejl och resultatet publicerades på AMMOT:s hemsida efter projektet avslutats. Forskarnas resultat sammanställs i en separat rapport.