Hörselskadade i arbetslivet: Kognitiva förmågor, typ av yrkesrelaterad ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter som förklaring till upplevda problem.

Sammanfattning

Hörselskadade upplever mer trötthet, utmattningsdepression, utanförskap och en lägre grad av arbetstillfredställelse än andra yrkesaktiva. Andelen hörselskadade i arbetsför ålder uppgick till 560 000 individer enligt statistik 2005. Deras situation på arbetsmarknaden försvåras av att det saknas tester och metoder för diagnos av problem, utredning, rehabilitering och en anpassning av ljudmiljö och arbetsuppgifter som inte enbart fokuserar på hörförmåga. Det saknas kunskap och metoder där man tar hänsyn till samspelet mellan individens förutsättningar, arbetsplatsens ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter. Projektet tar fram sådan kunskap.
 

Projektledare Björn Lyxell
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-01-01 - 2010-12-31
Beviljat totalbelopp 4 500 000 kr
Diarienummer 070143

Syfte

Projektet ska ta fram ny kunskap om hur individens hörförmåga samspelar med kognitiva förutsättningar, arbetsrelaterad ljudmiljö och arbetsuppgifter. Projektet ska också utveckla test- och utredningsmetoder för analys och diagnos av problem samt åtgärder och anpassning av ljudmiljöer och arbetsuppgifter.

Genomförande 

Som grund för projektet ligger en tidigare utarbetad modell där fyra faktorer relaterade till hörselproblem studeras.

Ljudmiljöer: Buller i form av mänskligt tal studeras experimentellt och buller i yrkesmiljö under naturliga förhållanden.
Hörselkrävande arbetsuppgifter: Den yrkesövergripande ljudmiljön används som en bakgrundsfond och läggs ovanpå de yrkesspecifika ljuden.
Hörförmåga: Fokus ligger på olika diagnostyper av hörselskador och studera personer med kliniskt och genetiskt fastställda diagnoser.
Kognitiva förmågor: Kognitiva förmågor är avgörande för att hörselskadade skall kunna uppfatta tal.  Dessa förmågor påverkas av buller. Förmågorna är på olika sätt också involverade i lösandet av arbetsuppgifter som innehåller krav på att läsa, kommunicera och övervaka.

Resultat

Resultatet ska kunna utnyttjas av olika aktörer i arbetslivet och inom hörselvården.