Hörselproblem hos musiker - inverkan av bullerkänslighet och andra faktorer

Sammanfattning

Musiker utsätts ofta för ljudnivåer som kan orsaka hörselskador. Det kan vara försämrad hörtröskel (nedre gräns för hörbarhet) men även tinnitus, försämrad taluppfattning, försämrad analysförmåga och ökad känslighet för starka ljud). För en musiker innebär förstås en hörselskada att yrkesutövandet hotas, i högre grad än hos många andra yrkesgrupper. Tidigare studier har påvisat förändringar i hörselfunktionen redan efter ett år hos unga musiker från Försvarets musikkår och Kungliga Musikhögskolan. Projektet undersöker problemet närmare.
 

Projektledare Björn Hagerman
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-01-01 - 2011-12-30
Beviljat totalbelopp 2 236 507 kr
Diarienummer 070147

Syfte

Genom att kartlägga hörseln hos 150 musiker ska projektet ge kunskap om vilka grupper som riskerar hörselskador i sitt yrkesutövande.

Genomförande

Med enkäter och tekniska hörselmätningar kartlägger projektet hörseln hos 150 deltagande musiker. För att bredda kunskapsbasen om deltagarnas ljudexponering ombes deltagarna föra ljudloggbok under två veckor. Den ska beskriva ljud- och musiktyp samt exponeringslängd. 20 av musikerna ska omfattas av en mätning av den totala ljudexponeringen som sedan jämförs med deras egenbedömning av risk i den egna loggboken.

Resultat 

Kartläggningen ska ge arbetsgivare inom området stöd i arbetsmiljöarbetet. Projektet ska besvara frågor som: Kan vi genom avancerade mätningar på innerörat och ljudkartläggning finna indikatorer för vilka musiker som lättast blir hörselskadade av höga ljudnivåer? Skiljer sig hörseln hos frilansmusiker från hörseln hos musiker med fast anställning? Skiljer sig hörseln hos rock/popmusiker från hörseln hos musiker som främst utövar konstmusik? Skiljer sig ljudexponeringen hos frilansmusiker från ljudexponeringen hos musiker med fast anställning?