Arbetare med medicinska implantat - en hjälp vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromangetiska fält

Sammanfattning

En hel del anställda har inopererade kroppsdelar och hjälpmedel som knäproteser, pacemakers och insulinpumpar. I vissa fall kan sådana implantat påverkas av elektromagnetiska fält så att de värms upp eller störs i sin funktion. Projektet har undersökt vad som bör tas med i riskbedömningen för anställda med inopererade implantat när de utsätts för elektromagnetism.

Projektledare Monica Sandström
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-05-01 - 2009-08-15
Beviljat totalbelopp 556 043 kr
Diarienummer 070098

Syfte

Målet med projektet var att ta fram kunskaper om hur personer med medicinska implantat efter sjukskrivning kan gå tillbaka till arbeten där de utsätts för elektromagnetiska fält. Kunskapsläget inom området är dåligt och utvecklingen inom industrin har lett till ökad användning av olika slags signaler som varierar alltmer i både styrka och över tid.

Genomförande

Istället för att göra detaljerade mätningar för de olika fallen (arbetssituationer, yrken, miljöer, apparater och så vidare) har projektet tagit fram ett underlag för allmänna riktlinjer från den forskning som finns tillgänglig. Det handlar om vetenskapliga artiklar och rapporter om störningsproblem, produktinformation från implantattillverkare, vetenskapliga fakta om elektromagnetisk strålning och så vidare.

Resultat

Projektet har tagit fram ett dokument som kan användas vid rehabilitering och återgång i arbete för personer med medicinska implantat. Dessutom har en broschyr till arbetsgivare tagits fram om ämnet. Resultaten har också presenterats under möten och seminarier inom ämnesområdet.