Rening av tandläkarutrustningens vattensystem

Sammanfattning

Tidigare undersökningar visar att det förekommer bakterier och så kallad biofilm, som bakterier kan växa på, i vattensystemen hos tandläkare. De visar också att det är vanligt att personalen bär på antikroppar mot skadliga bakterier som kan växa till i vattensystem. Vissa sådana bakterier, bland annat legionella, kan vara farliga för personer med nedsatt immunförsvar.

Dagens reningssystem bygger på att bakterierna motverkas med skadliga kemikalier. Studien testar en kemikaliefri teknik för att rena de vattensystem på tandläkarmottagningar som används för munsköljning med mera.

Projektledare Lena Bentz
Organisation Region Skåne
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2007-06-01 - 2009-06-01
Beviljat totalbelopp 675 000 kr
Diarienummer 070051

Syfte

Studiens mål var att minska den så kallad biofilmen (beläggning där mikroorganismer trivs) och bakterierna i tandläkares vattensystem med hjälp av elektriska fält. Studien undersökte vilken effekt tekniken hade och hur den fungerar ihop med materialet i slangar och liknande.

Genomförande

Tekniken testades i ett slutet vattensystem som smittats med bakterier och med ytor som var belagda med så kallad biofilm. Tekniken som testades bygger på pulserande elektriska fält, vilket skadar cellväggar och cellmembran hos mikroorganismer.

Resultat

Vid låg effekt på den så kallade Jonix-utrustningen hindrades bakterietillväxten, men bakterier dog inte. Vid hög effekt försvann alla bakterier efter att vattnet passerat den så kallade Jonix-cellen fyra gånger. Utrustningen minskade också den så kallade biofilmen i slangarna. Om materialet i Jonix-cellen var rostfritt stål bildades dock rost som kan vara skadlig och förstöra utrustningen, men inte om det var guld.