Molekylära studier av differentieringen i malignt mesoteliom med syfte att utveckla diagnostik och möjliggöra bättre behandlingsmodaliteter

Sammanfattning

Malignt mesoteliom är en svårbehandlad tumör orsakad av asbestdamm. Strålbehandling i kombination med kirurgi kan öka patienternas livslängd om diagnosen ställs i ett tidigt skede.

Projektledare Anders Hjerpe
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2007-07-01 - 2009-06-30
Beviljat totalbelopp 982 166 kr
Diarienummer 070050

Syfte

Projektet ska studera mesoteliomcellens uppbyggnad för att kunna förbättra möjligheten till tidigare diagnos i ett behandlingsbart skede. Tidigare studier av mesoteliomcellens biologi gör att man ofta kan ge korrekt diagnos vid första undersökningen, men metoderna måste finslipas.

Genomförande

Genom cellodling klarläggs faktorer för mesoteliomcellens utmognad, växtsätt och spridningsförmåga. Bland dessa väljs de som verkar unika för denna tumör. Projektet kan med basering på detta, utvärdera nya diagnostiska markörer och bästa kombinationer av cytostatika.

Resultat

Resultaten från behandlingsförsök i cellodling kan innebära ett genombrott i behandlingen av en annars knappt behandlingsbar patientgrupp. Projektet har visat att ett standardiserat ISH-test är säkraste sättet att urskilja malignt mesoteliom. Fyra biomarkörer har optimerats för att identifiera mesoteliom. Båda dessa analyser används redan för att få tidig diagnos