Utlysning: Post doc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning inom området hälsa

Arbetsmarknadens parter finansierar genom AFA Försäkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. AFA Försäkring vill nu främja den svenska kompetensutvecklingen inom området hälsa, kopplat till arbetslivet, och öka möjligheten till forskarkarriärer.

AFA Försäkring utlyser ett post doc-stöd på 2 miljoner kronor inom hälsoområdet för postdoktorala studier och forskning. Vi vill ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till studier och forskning. Genom vårt stöd kan forskaren fördjupa sin kompetens samt skapa och vidmakthålla nätverk som är av betydelse i den fortsatta karriären.

Då vi är angelägna att den forskning vi finansierar ska komma våra målgrupper till nytta, prioriterar vi ansökningar från sökanden som har ett tydligt tillämpat perspektiv i sin forskning.

Post doc-stödet kan sökas av den som har disputerat för högst fem år sedan och om disputationen planeras vara genomförd senast den 1 september 2017. Stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 januari 2018. En eller flera vistelser vid något utländskt lärosäte ska genomföras under denna period. Du som bidragsmottagare ska vara anställd vid svenskt universitet eller högskola, dock behöver du inte vara anställd vid ansökningstillfället. Institutionen beslutar om anställningsform och anställningsvillkor.

Ansökningarna kommer att granskas av en expertgrupp med bred vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet. Gruppen kommer att lämna en rekommendation till AFA Försäkring som beslutar om vem som tilldelas post doc-stödet.

 

Mer information om AFA Försäkrings målgrupper och prioriterade områden inom Hälsa besök vår hemsida:

Ansökan görs via AFA Försäkrings FoU-portal:

-

Din ansökan ska innehålla:

  1. Meritförteckning
  2. En beskrivning av hur post doc-stödet ska användas – vilken/vilka forskningsmiljöer/forskningsgrupper och projekt som eventuellt är vidtalade. Dessutom ska förväntningarna på samarbetet beskrivas, på kort och lång sikt (max tre sidor).
  3. Framtida planer och ambitioner för hur dessa medel ska stödja den fortsatta forskarkarriären (max två sidor).
  4. Intyg från egen institution eller intyg från medelsförvaltare (max en sida).
  5. Intyg från utländska institutioner där de postdoktorala studierna och forskningen ska bedrivas.

Ansökningsperiod:

Ansökningsperioden startar 18 april och ansökan ska vara inkommen senast den 21 juni 2017, kl. 24:00.

Ytterligare upplysningar:

Emma Aronsson: 
Tel. 08–696 44 39
emma.aronsson@afaforsakring.se

Ingrid Norfors
Tel. 08–696 48 12
ingrid.norfors@afaforsakring.se