Utlysning: Post doc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning inom området hälsa

Arbetsmarknadens parter satsar årligen runt 150 miljoner kronor på forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Ett exempel på det är årets post doc-stöd.

AFA Försäkring utlyser ett post doc-stöd på 2 miljoner kronor inom hälsoområdet för postdoktorala studier och forskning. Vi vill ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till studier och forskning. Genom vårt stöd kan forskaren fördjupa sin kompetens samt skapa och vidmakthålla nätverk som är av betydelse i den fortsatta karriären.

Då vi är angelägna att den forskning vi finansierar ska komma våra målgrupper till nytta, prioriterar vi ansökningar från sökanden som har ett tydligt tillämpat perspektiv i sin forskning.

Post doc-stödet kan sökas av den som har disputerat för högst fem år sedan och om disputationen planeras vara genomförd senast den 1 september 2017. Stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 januari 2018. En eller flera vistelser vid något utländskt lärosäte ska genomföras under denna period. Du som bidragsmottagare ska vara anställd vid svenskt universitet eller högskola, dock behöver du inte vara anställd vid ansökningstillfället. Institutionen beslutar om anställningsform och anställningsvillkor.

Ansökningarna kommer att granskas av en expertgrupp med bred vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet. Gruppen kommer att lämna en rekommendation till AFA Försäkring som beslutar om vem som tilldelas post doc-stödet.

 

Mer information om AFA Försäkrings målgrupper och prioriterade områden inom Hälsa besök vår hemsida:

Ansökan görs via AFA Försäkrings FoU-portal:

-

Din ansökan ska innehålla:

  1. Meritförteckning
  2. En beskrivning av hur post doc-stödet ska användas – vilken/vilka forskningsmiljöer/forskningsgrupper och projekt som eventuellt är vidtalade. Dessutom ska förväntningarna på samarbetet beskrivas, på kort och lång sikt (max tre sidor).
  3. Framtida planer och ambitioner för hur dessa medel ska stödja den fortsatta forskarkarriären (max två sidor).
  4. Intyg från egen institution eller intyg från medelsförvaltare (max en sida).
  5. Intyg från utländska institutioner där de postdoktorala studierna och forskningen ska bedrivas.

Ansökningsperiod:

Post doc-utlysningen inom hälsa 2017 är stängd. Beslut om beviljat stöd lämnas under vecka 43. Beslutet delges i AFA Försäkrings FoU-portal, under rubriken Mina ärenden.

Ytterligare upplysningar:

Ingrid Norfors
Tel. 08–696 48 12
ingrid.norfors@afaforsakring.se