Post doc-stöd på 2 miljoner kronor

Arbetsmarknadens parter satsar årligen runt 150 miljoner kronor på forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Ett exempel på det är vårt post doc-stöd.

AFA Försäkring utlyste 2017 ett post doc-stöd på 2 miljoner kronor inom hälsoområdet för postdoktorala studier och forskning. Vi ville ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till studier och forskning. Genom vårt stöd kan forskaren fördjupa sin kompetens samt skapa och vidmakthålla nätverk som är av betydelse i den fortsatta karriären.

Då vi är angelägna att den forskning vi finansierar ska komma våra målgrupper till nytta, prioriterar vi ansökningar från sökanden som har ett tydligt tillämpat perspektiv i sin forskning.

Läs mer här om de som tidigare tilldelats post doc-stöd från AFA Försäkring