Beviljade anslag

AFA Försäkring är en av Sveriges största forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. Varje år satsas ungefär 150 miljoner på stöd till forskning och utveckling. Här kan du läsa om de projekt som fått anslag av AFA Försäkring.

Anslagsomgång 1 2017