Kvinna sitter lutad mot ett träd.

Fortsättnings­försäkring – behåll din livförsäkring

Du kan teckna en så kallad fortsättnings­försäkring, för ett extra skydd om du av någon anledning skulle sluta din anställning. Då har du kvar din livförsäkring som du hade när du jobbade.

Hos vissa fackförbund ingår den här försäkringen i fackavgiften. Kolla upp med ditt fackförbund först, så att du inte betalar för en försäkring som du redan har.

Så fungerar fortsättningsförsäkring

Om du slutar jobba innan du fyllt 65 år, kan du ha kvar samma livförsäkring som du hade genom kollektivavtalet på ditt jobb.

För att kunna teckna försäkringen, ska du ha jobbat minst sex månader hos en arbetsgivare som har kollektivavtal inom SN/LO. Du behöver också teckna försäkringen inom 180 dagar efter att du slutat arbeta.

Försäkringen gäller fram tills att du fyller 65 år, eller tills du börjar på nytt arbete som har motsvarande försäkring. Då kan du via Fora säga upp försäkringen.

Du tecknar försäkringen hos Fora

Ersättning

Med fortsättningsförsäkring kan dina anhöriga få ersättning i form av:

  • Begravningshjälp tills dödsboet

  • Grundbelopp till familjen

  • Barnbelopp till barn under 21 år

Ovan är samma som ingår i försäkring vid dödsfall (TGL), och det är samma ersättning som gäller.

Försäkringsvillkor och blanketter

Här kan du läsa de fullständiga villkoren för försäkringen. Du kan även ladda ner faktablad med information om hur försäkringen fungerar.

Afa Försäkring

Försäkring vid dödsfall

Om du skulle gå bort, kan dina anhöriga få ersättning från vår försäkring vid dödsfall.