Kemikalier – Dr West jobbar som VVS-arbetare

Som VVS-arbetare arbetar man bland annat med renovera avloppsrör, så kallad relining. En av de stora arbetsmiljöriskerna i yrket är det epoxi-lim som används vid renovering av avloppsrör, vilket kan orsaka andningsbesvär och allergireaktioner. Den här filmen fokuserar på relining-arbete.

Tre tips för att förebygga risker vid relining

  • Se till att få säkerhetsutbildning för relining-arbete.
  • Använd skyddsmask, heltäckande skyddskläder och dubbla handskar.
  • Se till att ha mycket god ventilation.

Information:
Läs mer om hur du kan minska riskerna vid relining-arbete i Arbetsmiljöverkets informationsfolder Jobba rätt med epoxi.