Buller – Dr West jobbar som snickare

Som snickare arbetar man både med verktyg och högljudda maskiner. En av de stora arbetsmiljöriskerna i yrket är att drabbas av hörselskador. Den här filmen fokuserar på bullerskador.

Tre tips för att förebygga skador av buller

  • Använd hörselskydd.
  • Ta pauser med jämna mellanrum under arbetsdagen.
  • Var uppmärksam på hörselförändringar, för att undvika skador.

 

Information:

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats om vad du kan göra för att minska risken för bullerskador. Där kan du också ladda ner Arbetsmiljöverkets Bullerapp, som gör att du kan mäta bullernivåer med din mobiltelefon.