Grundutbildning i IA

Grundutbildning för superanvändare
Riktar sig till dig som har rollen superanvändare på ett företag som nyss anslutit sig till IA. Vi berättar mer om IA och går igenom vilka inställningar som behöver göras för att komma i gång och rapportera händelser och risker. Utbildningen kan även vara lämplig för dig som är en ny superanvändare på ett företag som redan använder IA.