Grundutbildning i IA

Grundutbildning för superanvändare
Riktar sig till dig som har rollen superanvändare i en organisation som nyss anslutit sig till IA. Vi berättar mer om IA och går igenom vilka inställningar som behöver göras för att komma i gång och rapportera händelser. Utbildningen kan även vara lämplig för dig som är en ny superanvändare i en organisation som redan använder IA.