Grundutbildning

Vi presenterar IA systemet och går igenom administratörsgränssnittet och vilka olika inställningar som kan göras för att passa er organisation. Vi rapporterar en testhändelse tillsammans och visar flödet genom hela avvikelsehanteringsprocessen.

Aktuella utbildningstillfällen