Företagsanpassad utbildning

Utbildning av chefer, skyddsombud eller andra roller har vi endast möjlighet att erbjuda i mån av tid och mot betalning: 10.000 kr ex moms per utbildning + ev resa och logi. Det finns även e-learnings för chefer, skyddsombud som kan användas. Dessa ligger i Informationsportalen. Medarbetare som bara rapporterar händelser behöver sällan någon utbildning då det är väldigt enkelt. För de som ska rapportera brukar det räcka med en information om varför, var och hur rapportering ska göras.

Om ni är flera superanvändare inom den egna organisationen som behöver utbildning kan vi göra en specialutbildning bara för er. Utbildningen kan då anpassas för er organisation och tid, deltagare och upplägg kan ni vara med och bestämma. Vi tar inte betalt för superanvändarutbildningar.