Rapportera risker för corona och dess påverkan på arbetsmiljön

Nu kan du i IA-systemet rapportera risk för coronasmitta på din arbetsplats. Vi har också lagt in en checklista du kan använda för att mäta hur smittan påverkar din arbetsmiljö.

– Vi har infört möjligheten i IA-systemet att rapportera corona, både som skaderisk och som skadeorsak. Tanken är att det ska göra det lättare för IA-användare att uppmärksamma och följa upp händelser som har med corona att göra, säger Louise, kundansvarig i IA-teamet.

– Det kan till exempel vara så att det saknas handsprit på arbetsplatsen. Då kan man gå in i IA-systemet och göra en riskobservation och under rubriken skaderisk välja svarsalternativet ”Risk för smitta (corona)”.

Särskild checklista för corona och covid-19

I IA-systemet finns nu också en checklista man kan använda för att se hur coronarelaterade händelser påverkar arbetsmiljön på en arbetsplats.

– Checklistan är framtagen av Prevent och går att använda på alla arbetsplatser för att mäta och se hur corona påverkar arbetsmiljön. Den fungerar som en vanlig checklista, med ja- och nej-frågor, och man kan naturligtvis anpassa den efter egna önskemål, säger Louise.

– Man kan till exempel svara på frågor om smittrisker, information om hygienåtgärder och distansarbete. Administratören av IA-systemet på arbetsplatsen kan koppla checklistan till IA-appen så att man kan använda den från sin telefon.

Prevents checklista för corona
Mer information om Checklista corona och covid-19 hittar du på Prevents webbplats.


Text och foto: Adam Fredholm