Statliga arbetsgivare börjar använda IA-systemet

I oktober 2018 skrev AFA Försäkring och statliga Partsrådet ett IA-avtal. Nu har flera statliga arbetsgivare börjat använda IA-systemet.

 – Ett statligt verk och ett universitet har redan kommit igång med IA-användandet. De är alla väldigt uppfinningsrika och har idéer om hur de vill använda systemet, säger Lina, gruppchef för kundrelationer i IA-teamet på AFA Försäkring.

– Ett annat universitet ligger i startgroparna. Ett par museer och ytterligare två universitet har aktiva konton och är på gång. Det är roligt att så många statliga arbetsgivare är intresserade.

Stort intresse för att testa IA-systemet

Staten är en stor arbetsgivare och de potentiella IA-användarna är därför många.

– Vi har satt upp så kallade testkonton för ytterligare 25 statliga organisationer. Det är såväl statliga verk och museer som högskolor och universitet. De håller på prova systemet för att se hur de kan använda det enligt sina önskemål, säger Lina.

Hur länge kan man testa IA-systemet innan man måste bestämma sig?
– Vi har inte någon gräns för hur länge man får testa systemet. Har en organisation haft ett testkonto i några månader brukar vi höra av oss och fråga om de är intresserade av använda IA som ett stöd i sitt arbetsmiljöarbete. Vi brukar informera om systemet och visa hur det fungerar innan vi sätter upp testkonton.

– När man bestämt sig för att fortsätta använda systemet och skickat in det påskrivna avtalet finns det möjlighet att få utbildning. Vi har just planerat in två utbildningstillfällen för statliga arbetsgivare, den 25 april och den 4 juni. Utbildningarna riktar sig till de som är administratörer av IA-systemet på sin arbetsplats, så kallade superanvändare.


Text och foto: Adam Fredholm