Teknikföretagen vann pris på IA Awards

I februari gick den årliga prisutdelningen IA Awards av stapeln på AFA Försäkring i Stockholm. Priset i kategorin Bästa IA-ambassadör gick till Malin Nilsson på Teknikföretagen.

Malin Nilsson, Teknikföretagen, och Lars-Gunnar Lindberg, AFA Försäkring.

– Det känns väldigt överraskande och roligt. Jag känner mig stolt, sa Malin Nilsson, rådgivare på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

– Jag jobbar som rådgivare i arbetsmiljöfrågor åt våra medlemsföretag. Vi har skapat en referensgrupp för företag i tillverkningsindustrin som använder IA-systemet. Det är väl det arbetet som ligger till grund för den här utmärkelsen, tänker jag.

Vad hoppas du på för IA-systemet i tillverkningsindustrin?
– Jag hoppas att IA ska fortsätta att utvecklas. Och att fler företag i vår bransch ska börja använda och se fördelarna med systemet.

Vilka är de stora fördelarna med systemet?
– En fördel tycker jag är att man kan samla information på ett ställe. Det är lätt att ta fram statistik för att visa vad man jobbar med i arbetsmiljöarbetet. Just det här att det är lätt att peka på vad man redan gör och vilka områden man behöver förbättra tycker jag är en stor fördel.

 

Så löd juryns motivering:
"Malin har genom införandet av partsgemensamma branschreferensgrupper möjliggjort att än fler användare kan vara med och påverka utvecklingen av IA. Branschgrupperna ger också AFA Försäkring möjlighet att sprida information om IA. Det lyckade konceptet har tagits upp av andra branscher och idag finns aktiva grupper i sex olika branscher."


Text och foto: Adam Fredholm