Utskott utvecklar IA-systemet för organisatorisk och social arbetsmiljö

I OSA-utskottet ska representanter från ett tjugotal branscher ta fram förslag på hur IA-systemet kan utvecklas för att främja den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ett första möte hölls i Stockholm i oktober och leddes av Inger Eriksson, SSAB.

– Vi vill skapa en möjlighet att rapportera organisatorisk och social ohälsa i IA-systemet, säger Inger Eriksson, projektledare på avdelningen Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet på SSAB i Borlänge.

– I och med att systemet idag är anpassat för den fysiska arbetsmiljön har vi svårighet att använda det på ett bra sätt för frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ett första möte om att inkludera OSA-frågor i IA-systemet

OSA-utskottet bildades hösten 2017 och består av representanter från exempelvis bygg-, stål och metall-, pappers-, energibranschen och handeln. Nu i oktober 2018 träffades några av representanterna i Stockholm för ett första möte. Inger Eriksson är sammankallande i utskottet och höll i mötet.

– Syftet med dagens möte är att ta fram en grund för hur vi vill kunna hantera frågorna i systemet. Det förslaget ska vi sedan ta med till den större OSA-gruppen för diskussion.

Vad hoppas ni uppnå med OSA-utskottet?
– Vi hoppas att vi ska kunna rapportera och hantera organisatorisk och social ohälsa i systemet på ett bra sätt. Idag hanteras frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö utanför IA-systemet, men vi behöver kunna samla informationen i systemet på samma sätt som vi gör med den fysiska arbetsmiljön. Så en förhoppning är att vi ska kunna samla informationen i en databas, säger Inger Eriksson.

– Det är roligt att vi har kommit så långt att vi börjar jobba med de här frågorna i systemet. Det är väldigt efterfrågat, både från våra branscher och från enskilda företag.


Text och foto: Adam Fredholm