Två miljoner händelser registrerade i IA-systemet

Förra året fyllde IA 20 år. Nyligen registrerades den tvåmiljonte händelsen i systemet. Distributionsenheten på ICA i Västerås stod för jubileumsregistreringen.

– Det känns bra. Den tvåmiljonte registreringen innebär ju att många olyckor och tillbud inträffar eller att det görs många riskobservationer på arbetsplatserna. Så det är bra att de registreras, säger Lars-Bertil Andersson, gruppchef på ICA:s distributionsenhet i Västerås.

IA som stöd i det dagliga riskhanteringsarbetet

På distributionsenheten arbetar runt 1 200 personer med att förse ICA-butiker i hela Sverige med varor. Lastning och lossning av pallar medför en del olycksrisker. Därför är man noga med att registrera händelser i IA-systemet.

– Vi använder IA dagligen på vår styrning, vårt morgonmöte, för att se vilka olyckor, tillbud och riskobservationer vi har haft dagen innan. Har det inträffat en större olycka bestämmer vi där och då om vi ska göra en fördjupad utredning, säger Lars-Bertil Andersson.

Vilka fördelar ser du med IA-systemet?
– Jag tycker att det är lätt att registrera händelser i systemet. Vi har olika arbetsprocesser, som varumottagning, expedition och utlastning. Inträffar det många olyckor i någon av processerna är det också lätt att ta fram händelserna vi har registrerat och göra en uppföljning av vad som hänt.

– Jag plockar ut och sammanställer registreringar både veckovis och månad för månad. Vi började göra sammanställningar förra året, så nu börjar vi få ihop mycket bakgrundsfakta. Det har vi användning av i våra utredningar. Till exempel när vi utreder varför vi har mycket vält pall och vill ta reda på hur vi kan förhindra den typen av olyckor och tillbud i framtiden, säger Lars-Bertil Andersson.


Text: Adam Fredholm
Foto: Linda Harling