Judo ska förebygga fallolyckor på arbetet

AFA Försäkring har startat ett samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet för att förebygga fallolyckor på arbetsplatser. En serie filmer ska locka arbetsgivare att anlita instruktörer som kan lära anställda hur man faller utan att skada sig.

– Vi spelar in sammanlagt fyra filmer och kallar dem Alla kan falla. Den första filmen spelade vi in igår på en byggarbetsplats, där det ofta är mycket sladdar och bråte på golven som ökar risken att ramla, säger Anna-Mia Olofsson, verksamhetskoordinator på AFA Försäkring och samordningsansvarig i projektet med Svenska Judoförbundet.

– De övriga tre handlar om risken att falla i vården, i transportyrket och på väg till arbetet. Fallolyckor är den vanligaste typen av arbetsolycka och filmerna illustrerar de fyra miljöer där man oftast faller, enligt statistiken i AFA Försäkrings skadedatabas.

Arbetsgivare sammanförs med instruktörer från judoklubbar

Samverkansprojektet med Svenska Judoförbundet är en del i AFA Försäkrings arbete med att förebygga och minska skador till följd av fallolyckor på våra arbetsplatser. AFA Försäkring bidrar med finansiering och kunskap om vilka yrken som är mest utsatta och Svenska Judoförbundet står för instruktörer som ska lära anställda på arbetsplatserna att falla säkert.

– Aktiva i landets judoklubbar får en särskild instruktörutbildning så att de kan lära ut så kallad fallkompetens. Tanken är att arbetsgivare som är intresserade av att ta del av den här satsningen ska kontakta Svenska Judoförbundet, som i sin tur sammanför arbetsgivaren med en judoinstruktör i närheten av arbetsplatsen. Ett byggföretag och ett vårdföretag, båda i Göteborg, anmälde sig och började träna fallkunskap med instruktör redan 1 april, säger Anna-Mia Olofsson.

– Vi kommer ju inte kunna sätta stopp för att folk ramlar på sina arbetsplatser, men vår förhoppning med det här projektet är att om anställda lär sig falla på rätt sätt så kommer de göra sig mindre illa. Arbetar man samtidigt med att förebygga fallolyckor i det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar det till att minska risken att falla och skada sig.


Text och foto: Adam Fredholm