IA-teamet håller träffar för kommuner och landsting

I höst anordnar teamet bakom IA-systemet informationsträffar i fyra städer. Under en heldag får deltagarna svar på sina frågor om systemet och kan utbyta erfarenheter med varandra.

– I samband med AFA Försäkrings regionala informationsdagar passar vi på att träffa IA-användare i kommuner och landsting. Hittills har vi varit i Piteå, Linköping och Kalmar. I november ska vi besöka Karlstad, säger Filippa, kundansvarig för IA-systemet.

– Under den regionala dagen håller vi ett valbart IA-seminarium på en timme. Dagen efter håller vi informationsträffen om IA. Dag två är de fasta punkterna få, men vi informerar till exempel om den nya personuppgiftsadministratörsrollen som vi introducerade i våras i samband med att dataskyddsförordningen GDPR infördes. Utöver det får deltagarna komma med önskemål och så lägger vi upp dagen utifrån vad de vill lära sig.

Vad har deltagarna haft för önskemål?
– Det har varit väldigt varierande. Någon kommun hade precis anslutit sig till IA-systemet och ville veta hur de skulle göra för att anpassa systemet så att det ska fungera som de vill ha det. Vissa har kommit igång med systemet och har velat lära sig använda checklistor. Någon har velat ha en statistikgenomgång för att se hur man kan ta ut rapporter över händelser och incidenter.

 

Informationsträff i Linköping.

– Några deltagare har också velat veta mer om hur man för informationen vidare till sina chefer. Då har vi gått igenom flödet och visat hur utredningen av en händelse följs av åtgärd och uppföljning. På så sätt har de fått möjlighet att kunna stötta sina chefer i användandet av systemet.

Vem kan anmäla sig till de regionala informationsdagarna?
– Vi har bjudit in våra så kallade superanvändare i kommuner och landsting. Och så har vi gått ut brett med en inbjudan för att fånga upp de som inte använder KIA-systemet men kan tänkas vara intresserade, exempelvis medarbetare och chefer på HR-avdelningar. Så i princip är alla välkomna, säger Filippa.

– Skulle anmälningarna välla in har vi kanske inte utrymme i lokalerna. Därför är det först till kvarn som gäller.


Text och foto: Adam Fredholm