IA-systemets referensgrupp träffas två gånger per år

Referensgruppen är en grupp där användarföretagen och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna diskuterar utvecklingen av IA-systemet. Gruppen träffas två gånger om året och då visar också IA-teamet de senast utvecklade funktionerna.

– Referensgruppen ses en gång på våren och en gång på hösten för att diskutera utvecklingsönskemål för IA-systemet och prioritera bland dem. Vilka som deltar på referensgruppsmötena varierar, det brukar vara två representanter för de centrala parterna, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna, och två eller tre företagsrepresentanter per bransch, säger Maria, kundansvarig i IA-teamet.

– Nyligen hade gruppen sitt höstmöte och då visade vi de nya funktionerna för riskhantering och de förbättringar vi har gjort i IA-appen. Nästa möte hålls i vår, förmodligen i slutet av maj, och kommer till stor del att handla om funktioner för att möta EU:s nya dataskyddsregler GDPR, General Data Protection Regulation.

Arbetsutskott fångar upp användarnas önskemål
På referensgruppsmötena presenteras utvecklingsönskemålen av arbetsutskotten. Det är utskotten som fångar upp användarnas önskemål om utveckling.

– Vi har till exempel ett utskott som arbetar med riskhantering och ett som arbetar med rapporter. De träffas och diskuterar utvecklingsönskemålen innan de presenteras för referensgruppen och oss i IA-teamet, säger Maria.

– I arbetsutskotten kan alla delta som är intresserade av en specifik funktion i IA-systemet. Vill man delta så vänder man sig till den ansvarige för det utskott som hanterar den funktionen.


Text och foto: Adam Fredholm