Stöd för bättre utredningar

Conny Wårheden på Stora Enso i Fors leder IA:s utredningsutskott. Tillsammans med IA-teamet på AFA Försäkring har han och utskottet tagit fram ett nytt utredningsstöd.

Kopplat till IA:s referensgrupp finns flera utskott med representanter från företag som använder IA-systemet. Ett av utskotten är utredningsutskottet, som leds av Conny Wårheden, arbetsmiljöingenjör på pappers- och trämassaföretaget Stora Enso i Fors. Tillsammans med IA-teamet på AFA Försäkring har utredningsutskottet tagit fram ett nytt utredningsstöd.

I maj 2016 lanserades den första versionen av den utvecklade utredningsmodulen. Titta på filmen och se hur arbetet med utvecklingen gick till.