IA-utbildning för superanvändare

Vi utbildar superanvändare, som i sin tur utbildar chefer och skyddsombud. Varje månad håller Martina och Louise en grund- och en fortsättningskurs på AFA Försäkring i Stockholm.

Vårt utbildningskoncept bygger på att vi i IA-teamet utbildar de användare som ska konfigurera och administrera IA-systemet på arbetsplatsen. Dessa lokala superanvändare får på så sätt verktyg för att i sin tur stötta och utbilda chefer, skyddsombud och andra inom den egna organisationen.

Vi håller grund- och fortsättningsutbildningar för superanvändare varje månad i vår datorsal på AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18 i Stockholm. Utbildningarna är inte branschspecifika utan öppna för alla branscher, företag och organisationer. Om ni är flera på arbetsplatsen som vill utbilda er till superanvändare kan vi ordna en specialutbildning bara för er.

Våra utbildningar pågår kl.10.00–15.00 och är kostnadsfria. Vi bjuder på fika och lunch. Utbildning för chefer, skyddsombud eller andra har vi endast möjlighet att erbjuda i mån av tid och mot betalning.

För anmälan eller frågor om våra utbildningar mejla: iautbildning@afaforsakring.se

Innehåll grundutbildning
Vi presenterar IA systemet och går igenom vilka olika inställningar som kan göras för att anpassa systemet för er organisation. Vi rapporterar en testhändelse tillsammans och visar flödet genom hela avvikelsehanteringsprocessen.

Innehåll fortsättningsutbildning
Utbildningen riktar sig till superanvändare som har gått grundutbildningen, arbetat i systemet ett tag och nu vill lära sig mer. Kursen innehåller fördjupning i riskbedömning, riskhantering, riskhanteringsmallar, analys och rapporter.