IA-teamets första webbinarium lockade många deltagare

I slutet av november höll IA-teamet sitt första webbinarium. 250 uppkopplade deltagare i hela landet fick se hur de nya funktionerna för riskhantering fungerar och kunde ställa frågor direkt på webben.

– Det gick jättebra. Den återkoppling vi hittills har fått har bara varit positiv, säger Martina, kundansvarig och utbildningssamordnare i IA-teamet.

– Webbinariet var en presentation av de nya funktionerna i IA-systemet för riskhantering och administration av checklistor och mallar. Den utvärdering vi gjorde direkt efteråt visar att deltagarna gärna vill ha fler sådana här webbinarier.

Deltagarnas frågor besvaras i realtid
Ett webbinarium är ett seminarium eller en lektion som hålls på en webbsida. Åhörarna ser inte föredragshållaren i bild, men kan höra hans eller hennes röst. Under IA-teamets första webbinarium kunde deltagarna på sina datorskärmar se när Martina visade hur man använder de nya funktionerna i IA-systemet.

– Deltagarna loggar in för att följa webbinariet och har då också möjlighet att ställa frågor. I kontrollpanelen finns en funktion som heter questions där man kan skriva in sin fråga, säger Martina.

– Vi fick frågor om både högt och lågt. Det var många konkreta frågor om hur man gör saker, till exempel hur man använder checklistor i IA-appen och hur man kopplar åtgärder till checklistor. Min kollega Julia besvarade frågor under webbinariet och de frågor vi inte hann med svarade vi på efteråt.

Vilka är fördelarna med webbinarium som utbildningsform?
– Vi ser att det kan bli en kostnadsbesparing för både våra kunder och för oss. Webbinarier sparar tid, resor och pengar, så det är väldigt effektivt. Och dessutom är det hållbart ur miljösynpunkt, säger Martina.

– Vi kommer att fortsätta med våra vanliga utbildningar, via skype och i form av lärarledda utbildningar på AFA Försäkring i Stockholm. Webbinarierna ser vi som ett komplement som gör att vi kan nå ut med information till många användare samtidigt.

Vad kan era kommande webbinarier handla om?
– De kan handla om i stort sett vad som helst som rör IA-systemet. Vi vill gärna ha återkoppling från våra användare och förslag på vad de vill att kommande webbinarier ska handla om. Det går bra att mejla förslag och synpunkter till oss på iautbildning@afaforsakring.se, säger Martina.

– Nästa webbinarium kommer vi troligtvis att hålla första kvartalet 2018.


Text och foto: Adam Fredholm