På Kulturhuset/Stadsteatern använder alla IA-systemet

Sedan januari 2017 rapporterar medarbetarna på Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm både fysiska och psykosociala arbetsmiljörisker med IA-appen. Säkerhetschefen Robert Forsman kan dessutom boka arbetsmiljö- och brandskyddsronder direkt i IA-systemet.

Robert Forsman är säkerhetschef på Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm. Där använder alla medarbetare och chefer numera IA-systemet.

– Vi skulle börja använda IA-systemet, eller KIA som det heter här i kommunen, vid årsskiftet 2016/2017. Jag kände att vi var färdiga och var själv lite otålig, så jag började redan i december 2016, säger Robert Forsman, säkerhetschef på Kulturhuset/Stadsteatern.

– Idag använder samtliga medarbetare systemet via appen och kan rapportera på plats när något händer. En av de stora fördelarna för mig personligen är att jag numera kan boka arbetsmiljö- och brandskyddsronder via KIA. Sedan får berörda medarbetare och chefer all information och en kallelse i ett mejl.

Ökad rapportering väntas leda till färre tillbud
Rapporteringen av risker och händelser har ökat sedan man införde IA-systemet på Kulturhuset/Stadsteatern. Tekniker av olika slag rapporterar oftast fysiska arbetsmiljörisker och bibliotekarier rapporterar oftast psykosociala risker. På sikt tror man att den ökade rapporteringen kommer att leda till ett minskat antal tillbud.

– IA-systemet ger, till skillnad från vårt gamla incidentrapporteringssystem, återkoppling  till medarbetarna. Så när de har rapporterat får de ett mejl som bekräftar att ärendet har gått till deras chef. När ärendet är åtgärdat och uppföljt får de ytterligare ett mejl som bekräftelse, säger Robert Forsman.

– Ett av våra mål med KIA och incidentrapporteringssystemet är att varje rapport ska ses som en möjlighet till förbättring av arbetsplatsen och arbetsmiljön.


Text och foto: Adam Fredholm