I den uppdaterade IA-appen kan du följa dina rapporterade händelser

I den nya utgåvan av IA-appen kan du i efterhand öppna inskickade händelser och checklistor för att se vad du har rapporterat. Nytt är också att du löpande kan följa hur dina rapporterade händelser hanteras.

I september släppte vi en ny version av IA-appen för Iphone och Android-telefoner. Om du har aktiverat funktionen för automatisk uppdatering av appar i din telefon har IA-appen uppdaterats automatiskt. Om inte, behöver du gå in på Appstore eller Google Play för att göra uppdateringen.

Nya funktioner i appen gör att du kan:

  • Följa händelsers status i historiklistan
  • Öppna inskickade händelser och checklistor för att se vilken information du har rapporterat
  • Logga in från fler konton än ett. Särskilt användbart för dig som jobbar för flera företag som är anslutna till IA-systemet.
  • Kopiera händelser för att skicka informationen till olika företag
  • Bifoga fler bilder i en checklista
  • Lättare hitta din organisations olika enheter i en trädstruktur istället för i en alfabetisk lista
  • Navigera geografiskt med hjälp av satellitkartor


Text och foto: Adam Fredholm