Enklare att bygga riskmallar i ny version av IA-systemet

En viktig del av IA-systemet är funktionen som stödjer den förebyggande riskhanteringen. Den 24 oktober släppte vi en ny version av systemet som gör det enklare både att bygga egna riskhanteringsmallar och att söka bland mallar för en viss bransch.

När man gör en riskhantering använder man ofta en checklista som man går igenom punkt för punkt. Ibland behöver man en riskhanteringsmall utan checkpunkter, till exempel när man gör en riskanalys. Därför kan du skapa dina egna mallar i IA-systemet. Du väljer själv om mallarna ska kunna användas både i IA-appen och på webben, eller bara på webben.

Modulen där du bygger mallarna har blivit enklare och mer flexibel: Du kan nu flytta rader och kolumner genom att dra och släppa dem med musen. Omnumrering av raderna sker automatiskt. Du kan också förhandsgranska din mall och testa dess funktioner innan du publicerar den.

Nya funktioner
Den nya versionen av IA-systemet gör att du kan:

  • Flytta rader och kolumner genom att dra och släppa dem med musen
  • Få automatisk omnumrering av rader när du flyttar dem
  • Granska redan i redigeringsläget hur mallen kommer att se ut
  • Bestämma att mallen är klar att användas genom att publicera den
  • Söka efter branschspecifika mallar i listan med alla mallar


Text: Adam Fredholm
Illustration: Lena Forsman