E-learning för chefer

Nu finns en IA-utbildning online som främst riktar sig till chefer, men som med fördel också kan användas av skyddsombud och andra som använder systemet.

Vi har tagit fram en e-learning för chefer som vi hoppas att ni kommer få stor användning av. Utbildningen kan också användas av skyddsombud och andra. E-learningen är enkel att använda och det krävs inte någon inloggning. Titta på filmen för mer information.

Ni hittar utbildningen under rubriken Hjälp i IA-systemet.