IA:s nyhetsbrev 2017

Enklare att bygga riskmallar i ny version av IA-systemet

En viktig del av IA-systemet är funktionen för den förebyggande riskhanteringen. I den nya version av systemet är det enklare både att bygga egna riskhanteringsmallar och att söka bland mallar för en viss bransch.

Läs mer

I den uppdaterade IA-appen kan du följa dina rapporterade händelser

I den nya utgåvan av IA-appen kan du öppna inskickade händelser och checklistor för att se vad du har rapporterat. Nytt är också att du kan följa hur dina rapporterade händelser hanteras.

Läs mer

IA-teamets första webbinarium lockade många deltagare

I slutet av november höll IA-teamet sitt första webbinarium. 250 uppkopplade deltagare i hela landet fick se hur de nya funktionerna för riskhantering fungerar och kunde ställa frågor direkt på webben.

Läs mer

IA-systemets referensgrupp träffas två gånger per år

Referensgruppen diskuterar utvecklingen av IA-systemet. Gruppen träffas två gånger om året och då visar också IA-teamet de senast utvecklade funktionerna.

Läs mer