IA-systemet växer så det knakar

I år väntas 1,3 miljoner arbetsmiljöhändelser rapporteras i IA-systemet. Det är en ökning med 30 procent på ett år.

– Intresset för IA-systemet ökar för varje år. Hittills i år har vi tecknat över 400 avtal med organisationer som vill börja använda systemet. På grund av coronapandemin har vi ställt om till digitala utbildningar och jobbar nu för fullt med att hjälpa de här organisationerna att komma igång, säger Lars-Gunnar, chef för IA-avdelningen på AFA Försäkring.

– Vi tror att 1,3 miljoner risker och händelser kommer att registreras i systemet i år. 2019 var siffran 1 miljon, så det blir en ökning med runt 30 procent.

Allt fler branscher upptäcker IA-systemet

I Sverige använder idag 1,1 miljoner personer IA-systemet. Flest användare finns i teknikföretag, verkstadsföretag och inom övrig industri. IA-systemet används också mycket i energibranschen och i kommuner. I takt med att fler branscher upptäcker fördelarna med det gemensamma rapporteringssystemet tillkommer nya användare.

– Vi släppte nyligen nya versioner av IA-systemet för glasbranschen och för hästnäringen. I glasbranschföreningen ingår till exempel glasmästerier och bilglasmästerier. De nya IA-användarna inom hästnäringen kommer nog främst att vara ridskolor och travstall, säger Lars-Gunnar.

Vad har IA-teamet mer på gång?
– Det pratas ju mycket om friskfaktorer i arbetslivet och vi har börjat så smått att se om det kan finnas ett bra sätt att hantera friskfaktorer i IA-systemet. När man jobbar med arbetsmiljö handlar det ofta om risker, tillbud och olyckor. Om IA-systemet också kunde stödja sådant som får människor att må bra skulle det vara väldigt roligt, säger Lars-Gunnar.

– På sikt kan vi kanske hitta ett sätt för IA-användare att kunna dela positiva erfarenheter med varandra. Det skulle naturligtvis vara värdefullt både för den som använder IA-systemet och för den bransch han eller hon jobbar i att kunna ta del av friskfaktorer som har varit till hjälp för andra. Än så länge är det här bara funderingar vi har. För att hitta ett sätt att systematiskt hantera friskfaktorer i systemet behöver vi diskutera med våra användare och höra vilka kloka idéer de har om det.

Text och foto: Adam Fredholm