Hantera OSA-händelser

Nyligen införde vi en funktion för OSA-händelser i IA-systemet. Nu kan du som IA-användare hantera händelser som har att göra med arbetstidens förläggning, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

– Många har efterfrågat en funktion i IA-systemet för OSA. Man kan använda den för att hantera alla de tre delar som ingår i OSA, arbetstidens förläggning, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Eller så kan man välja att använda den för bara en eller två av delarna, säger Maria, produktägare och systemexpert i IA-teamet.

– Administratören av IA-systemet på varje arbetsplats gör de inställningar som behövs för att man ska kunna använda funktionen. När det gäller kränkande särbehandling kan man välja om de rapporterade händelserna ska gå till närmaste chef eller till HR-avdelningen. Det kan vara känsliga händelser och då kanske man bestämmer på företaget att HR ska ha ansvaret.

Rapport för OSA-händelser

När en medarbetare rapporterar en OSA-händelse till närmaste chef är det, som vanligt i IA-systemet, chefens ansvar att utreda vad som inträffat och varför. Chefen ansvarar också för att vidta åtgärder och för att följa upp om åtgärderna har haft effekt.

– Det finns en särskild rapport för OSA-händelser där man kan se diagram över det man har rapporterat in. Där visas den information medarbetaren har lämnat och den information chefen har kompletterat med, säger Maria.

Material om OSA finns i IA-systemet

IA-teamet har tagit fram den nya funktionen efter att ha fått input från OSA-utskottet, som består av representanter från exempelvis bygg-, stål och metall-, pappers-, energibranschen och handeln. 

– Många företag vill kunna använda IA-systemet för att hantera OSA-händelser. Vi hoppas att funktionen ska komma till nytta och vara lätt att använda. För att hjälpa användarna att komma igång finns det en presentation och en manual som man hittar i informationsportalen under hjälp-knappen i IA-systemet.


Text och foto: Adam Fredholm