Så fungerar försäkringen vid arbetsskada när du arbetar hemma

I coronatider har många uppmanats att arbeta på distans. AFA Försäkrings arbetsskadeförsäkring gäller även när du arbetar hemifrån, men bara när du utför arbetsuppgifter.

– Trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller i hemmet under den tid man utför sina arbetsuppgifter. Vilket innebär att när man inte utför arbetsuppgifter så gäller inte försäkringen, till skillnad mot när man arbetar på arbetsplatsen, säger Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Försäkrad i hemmet när du arbetar

När du befinner dig på arbetsplatsen är du försäkrad vid olycksfall som inträffar under arbetstid eller på väg till och från arbetet. Då gäller AFA Försäkrings Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA och TFA-KL, för dig som är anställd privat eller i kommuner och regioner. Är du statligt anställd gäller försäkringen Avtal om ersättning vid personskada, PSA. Arbetar du hemifrån är du också försäkrad, men då alltså med vissa begränsningar.

– Det beror ju naturligtvis på vad du har för arbetsuppgifter i hemmet. Är din arbetsuppgift att sitta framför en dator och skriva kan försäkringen till exempel gälla om du snubblar på datorsladden. Om du utifrån hemmet gör ett kundbesök gäller försäkringen under hela kundbesöket, precis som om du skulle ha utgått från din arbetsplats, säger Michel Normark.

– Om du däremot går ut på promenad och inte utför några arbetsuppgifter under promenaden, då gäller försäkringen inte. Anledningen är att arbetsgivaren inte kan ha samma uppsikt i hemmet som på arbetsplatsen. Arbetstiden kanske inte heller mäts på samma sätt när du arbetar hemma. Arbetsgivaren har kanske inte sagt att du ska arbeta från ett visst klockslag till ett annat, utan du har en uppgift som du ska göra.


Mer information om försäkring vid arbetsskada under hemmaarbete 
Läs mer på afaforsakring.se om försäkring vid arbetsskada när du arbetar hemma.


Text: Adam Fredholm
Foto: Pixabay